Poniżej zamieszczamy link, pod którym znajduje się regulamin biegu.

Przypominamy że limit uczestników wynosi 500 osób, liczy się kolejność zgłoszeń. Za zgłoszenie uznaje się wypełnienie formularz zgłoszeń oraz opłacenie wpisowego.

Regulamin VIII Niepodległościowej Jedenastki znajduje się na stronie:
https://online.datasport.pl/zapisy/portal/regulaminy/regulamin_4863.pdf