Poniżej zamieszczamy link, pod którym znajduje się regulamin biegu.

Przypominamy że limit uczestników wynosi 500 osób, liczy się kolejność zgłoszeń. Za zgłoszenie uznaje się wypełnienie formularza zgłoszeń oraz opłacenie wpisowego.

Regulamin VI Niepodległościowej Jedenastki znajduje się na stronie:
https://www.maratonypolskie.pl/mp_index.php?dzial=3&action=5&code=45231