Z pewnym opóźnieniem "wybudzamy" stronę poświęconą naszemu biegowi.
Przypominamy, że chęć uczestnictwa w V Niepodległościowej Jedenastce można zgłaszać tutaj: http://www.maratonypolskie.pl/zglosz4.php?nrid=2076.
Przypominamy także, że wpisowe do 31 lipca wynosi 50 zł
Szczegóły w regulaminie dostępnym na stronie maratonypolskie.pl
Zapraszamy!